Ceník inzerce

1/8 článek

(350 znaků + foto)

7 000 Kč

1/4 článek

(650 znaků + foto)

12 500 Kč

1/2 článek

(1 500–2 200 znaků + foto)

25 000 Kč

1/1 článek

(3000 znaků + foto)

50 000 Kč

1/4 inzerát

(97 × 132 mm)

12 500 Kč

1/2 inzerát

(204 × 132 mm)

25 000 Kč

1/1 inzerát

(204 × 275 mm)

50 000 Kč

2/1 Panorama (Individuální prezentace)

75 000 Kč

Harmonogram vydání

vydání
uzávěrka
vychází
duben
15. 3.
18. 3.
květen
15. 4.
29. 4.
červen
15. 5.
29. 5.
červenec-srpen
17. 6.
27. 6.
září
16. 8.
28. 8.
říjen
16. 9.
28. 9.
listopad
15. 10.
29. 10.
prosinec
15. 11.
28. 11.